Upiti o cijeni i dostupnosti

Upiti o cijeni i dostupnosti

Svaki tečaj ima svoju posebnu cijenu ovisno o datumu početka tečaja, trajanju tečaja, broju polaznika, broju soba te ostalim Vašim zahtjevima.

Availability - Croatian

Podaci o tečaju

Opcije tečaja

1: Datum početka tečaja
2: Molimo Vas da navedete trajanje tečaja
3: Molimo Vas da potvrdite koliko polaznika će biti u Vašoj grupi (minimalno 8)

Dodatni zahtjevi

Popunite polje dole niže kako bi pojasnili sve posebne zahtjeve koje eventualno imate, kao što su zamjenski datumi tečaja, tečajevi koji traju više od 4 tjedna i tome slično. Ukoliko biste željeli tečaj u podijeljenoj grupi koji omogućava odvojenu poduku polaznicima s dva različita nivoa znanja, molimo Vas da to ovdje naznačite.